Opći akti

O ustanovi

Statut Doma zdravlja Varaždinske županije

Statut Doma zdravlja Varaždinske županije

Pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije


Opći akti

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove

Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Pravilnik o korištenju mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Cjenik zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o radu

Pravilnik o međusobnim pravima i obvezama radnika i Doma zdravlja za vrijeme trajanja stručnog i sveučilišnog obrazovanja

Pravilnik o uredskom poslovanju i čuvanju arhivske građe Doma zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o kućnom redu

Pravila o korištenju službenih vozila

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o unutarnjem redu

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Domu zdravlja Varaždinske županije

Procedura zaprimanja računa, kontrole i pravovremenom plaćanju u Domu zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Doma zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o unutarnjem redu - dopuna

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Domu zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o unutarnjem redu - izmjene i dop

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Varaždinske županije u 2017. godini

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Varaždinske županije u 2017. godini

Izmjena plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Varaždinske županije u 2017. godini

Program rada i razvoja ustanove za 2017.g.

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije

Odluka o proceduri naplate prihoda Doma zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o načinu ostvaraivanja i korištenja vlastitih prihoda Doma zdravlja Varaždinske županije

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće