O nama

Dom zdravlja Varaždinske županije osnovan je Odlukom Županijskog poglavarstva Varaždinske županije o spajanju Doma zdravlja Ivanec, Doma zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja Varaždinske županije, spajanje je provedeno upisom u sudski registar 30.06.2003. godine.
Dom zdravlja ustrojen je kao pravna osoba sa sjedištem u Varaždinu i Ispostavama u Ivancu, Ludbregu, i Novom Marofu. Ispostave nemaju status podrružnice, nisu upisane u sudski registar i ne sudjeluju u pravnom prometu.
Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini, pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Varaždinske županije kroz djelatnosti; opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, stomatološke zdravstvene zaštite, medicine rada, patronažne zdravstvene zaštite i laboratorijske dijagnostike.
Kao temeljni nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini Dom zdravlja mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.
Dom zdravlja u svom sastavu ima: 12 timova opće medicine, 9 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 3 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 3 tima zdravstvene zaštite žena, 35 patronažnih sestara, 1 tim laboratorijske dijagnostike, 1 tim medicine rada, 2 tima u djelatnosti RTG i UZV dijagnostike, 1 tim RTG – zubna dijagnostika, 1 tim u djelatnosti fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije, 1 koordinatora i 1 mobilni palijativni tim.
Na području Varaždinske županije djelatnost primarne zdravstvene zaštite putem koncesije obavlja ukupno 169 koncesionara, od kojih njih 104 za obavljanje zdravstvene djelatnosti koristi poslovni prostor Doma zdravlja i to na ukupno 23 lokacije. U zakupu prostora Doma zdravlja još su specijalista ortodont, psiholog, te 3 zubotehnička laboratorija.
Temeljem odredbe članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 139/10) i članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 12/12) i Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, donijete od strane Skupštine Varaždinske županije na sjednici održanoj 31.05.2011. godine, s danom 15.06.2012. godine izdvojena je djelatnost hitne medicine i sanitetskog prijevoza iz Doma zdravlja Varaždinske županije, te nastavljen rad istih unutar Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.
Dom zdravlja prenio je na novog poslodavca ugovore o radu 125 radnika koje je preuzeo Zavod za hitnu medicinu, te izdvojio i opremu (osnovna sredstva i sitni inventar) zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala, te drugih proizvoda koji se koriste za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza, te pratećih djelatnosti koje služe za obavljanje tih djelatnosti.
Osnovni zadatak Doma zdravlja Varaždinske županije kao centralne institucije primarne zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji je osigurati pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, tj. najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće