Jednostavna nabava - arhiva

Jednostavna nabava - arhiva

1.) Završeni postupci u 2022. godini


1.  /  02.06.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU Telekomunikacijskih usluga u pokretnoj mreži Ev.br.: 09-2022-N

2.  /  11.07.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU terapijskih stolaca za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije Ev. br.: 41-2022-N

3.  /  04.07.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU usluga osiguranja imovine, odgovornosti i vozila Doma zdravlja Varaždinske županije Ev.br.: 12-2022-N

4.  /  25.07.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU Oprema za sterilizaciju - sterilizatori, autoklavi Ev.br.: 18-2022-N

5.1.  /  29.07.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU usluga osiguranja imovine, odgovornosti i vozila Doma zdravlja Varaždinske županije Ev.br.: 12-2022-N

5.2.  /  01.08.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - JEDNOSTAVNA NABAVA usluga osiguranja imovine, odgovornosti i vozila Doma zdravlja Varaždinske županije Ev.br.: 12-2022-N

6.1.   /   07.09.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU radova na rekonstrukciji kotlovnice objekta u Ivancu Ev.br.: 32-2022-N

6.2.  /  15.09.2022.
ODLUKA o poništenju nabave radova na rekonstrukciji kotlovnice objekta u Ivancu Ev.br.: 32-2022-N

7.1. /  08.09.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži, pristup internetu i prijenos podataka Ev.br.: 06-2022-N

7.2.  /  16.09.2022
ZAPISNIK I ODLUKA  ZA NABAVU javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži, pristup internetu i prijenos podataka Ev.br.: 06-2022-N

8.  /  01.09.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU usluge održavanja vozila Doma zdravlja Varaždinske županije Ev.br.: 26-2022-N

9.1.  /  15.09.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU radova na rekonstrukciji kotlovnice objekta u Ivancu Ev.br.: 32-2022-N

9.2.  /  26.09.2022.
ODLUKA O IZBORU IZVOĐAČA radova na rekonstrukciji kotlovnice objekta u Ivancu Ev.br.: 32-2022-N


2.) Završeni postupci u 2019. godini


1.  /  08.08.2019.
Usluga projektantskog nadzora radova na energetskoj obnovi objekata, ev.br. 2-2019-EU

1.1.  /  12.08.2019.
Izmjena obrazaca iz dokumentacije: Usluga projektantskog nadzora radova na energetskoj obnovi objekata, ev.br. 2-2019-EU

2.  /  08.08.2019.
Usluga stručnog nadzora radova na energetskoj obnovi objekata, ev.br. 3-2019-EU

2.1.  /  12.08.2019.
Izmjena obrazaca iz dokumentacije: Usluga stručnog nadzora radova na energetskoj obnovi objekata, ev.br. 3-2019-EU

3.  /  08.08.2019.
Usluga koordinatora zaštite na radu na energetskoj obnovi objekata, ev.br. 4-2019-EU

3.1.  /  12.08.2019.
Izmjena obrazaca iz dokumentacije: Usluga koordinatora zaštite na radu na energetskoj obnovi objekata, ev.br. 4-2019-EU

Prilog 1.  /  08.08.2019.
Projektna dokumentacija - Lepoglava

Prilog 2.  /  08.08.2019.
Projektna dokumentacija - Novi Marof

Prilog 3.  /  08.08.2019.
Projektna dokumentacija - Varaždinske Toplice


3.) Završeni postupci u 2018. godini


1.  /  18.01.2018.
Završen postupak jednostavne nabave pružanja usluga čišćenja poslovnog prostora Doma zdravlja

2.  /  16.04.2018.
Završen postupak jednostavne nabave radova na uređenju i asfaliranju parkirališta objekta Doma zdravlja na adresi: Breznica, Breznica 50


4.) Završeni postupci u 2017. godini


1.  /  18.01.2017.
Završen postupak jednostavne nabave i montaže dentalne jedinice za potrebe djelatnosti dentalne medicine Doma zdravlja

2.  /  20.01.2017.
Završen postupak jednostavne nabave usluga čišćenja poslovnih prostora Doma zdravlja

3.  /  31.03.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabava radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u objektu Ludbreg, Vinogradska 1

4.  /  16.05.2017.
Završen postupak jednostavne nabave naftnih derivata za potrebe službenih vozila Doma zdravlja

5.  /  18.10.2017.
Završen postupak jednostavne nabave reagensa za biokemijski analizator Olympus AU480 za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja

6.  /  18.10.2017.
Završen postupak jednostavne nabave reagensa za hematološke aparate za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja

7.  /  18.10.2017.
Završen postupak jednostavne nabave reagensa za aparat za koagulaciju CA-620 Sysmex za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja

8.  /  18.10.2017.
Završen postupak jednostavne nabave epruveta i ostalog potrošnog materijala za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja

9.  /  24.10.2017.
Završen postupak jednostavne nabave radova na rekonstrukciji vodovodne mreže za sanitarnu vodu u objektu na lokaciji Ludbreg, Vinogradska 1

10.  /  21.11.2017.
Završen postupak jednostavne nabave RTG filmova i potrošnih materijala za razvijanje filmova

11.  /  28.11.2017.
Završen postupak jednostavne nabave lijekova i materijala za potrebe ordinacija dentalne medicine

12.  /  27.12.2017.
Završen postupak jednostavne nabave lijekova za potrebe ordinacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja

13.  /  27.12.2017.
Završen postupak jednostavne nabave sanitetskog i potrošnog materijala za potrebe ordinacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće