Energetska obnova zgrade, Lepoglava – ispostava Ivanec

ikone 03

Naziv projekta
Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec; KK.04.2.1.04.0536

Nositelj projekta
Dom zdravlja Varaždinske županije

Kratki opis projekta
Provedbom predviđenih mjera energetske obnove zgrade Doma zdravlja VŽŽ – Ispostava Ivanec na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvariti će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 70,60%. Također, izgradnjom sunčane fotonaponske elektrane na krovu zgrade uvode se nova mjera korištenja OIE iz lokalnih izvora. Navedenim projektnim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 71,54%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Ciljevi i očekivani rezultati
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 57,71%. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Aktivnosti projekta uključuju
- izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima
- energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije – ispostava Ivanec
- stručni nadzor građenja
- usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
- projektantski nadzor
- energetski pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
- upravljanje projektom i administraciju
- promidžbu i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta
Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 3.702.193,95 HRK. Od toga 2.068.221,67 HRK, sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Razdoblje provedbe projekta
Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseci od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (07.01.2019.)

Kontakt osoba za više informacija
Renato Podbojec, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće